prices on the phone : 

  • 15 min/ 20 euros 
  • 30 min/ 40 euros 
  • 45 min/ 60 euros 
  • 60 min/ 80 euros

prices face to face (often in Paris) :

  • 30 min/ 55 euros
  • 45 min/ 75 euros
  • 60 min/ 95 euros